Nhạc Sĩ:
Lam Phương
Trình Bày:
Hương Lan
Bức Tâm Thư

Nhạc Vàng - Trữ tình, Êm ả


Vài hàng gửi anh trìu mến
Vừa rồi làng có truyền tin
Nói rằng nước non đang mong
Đi quân dịch là thương nòi giống

Người thường tìm sang giàu tới
Lòng này thì khác tình ơi
Ước nguyền hứa duyên trao người
Cầm tay súng tòng quân anh tươi cười

Lòng thầm đang lớn ươm đầy tơ
Nhờ trời cam quít đã lên mùa
Chờ ngày dệt xong áo chung tình
Em mang tới đồn mà tặng anh

Lạy trời tròn năm tròn tháng
Nợ làng ơn nước đã đền xong
Xóm làng hát câu thanh bình
Về nơi cũ tìm vui duyên lành

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thanh Vân
Vào ngày 3 tháng 5 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Bức Tâm Thư"