4t

Lãng đãng ngày nhớ..Tóc em dài, không buộc thả cho gió
Vướng vào mây, bối rối cả dòng sông
Em đâu biết, tình cờ anh đứng đó
Trốn vào đêm mà vẫn thấy xao lòng
 
Trời bất chợt đổ mưa giữa mùa đông
Em ngoảnh lại, cả hai vừa chạm nhẹ
Có gì đâu mà chân tay lóng ngóng
Anh tương tư..chờ đợi giấc mơ về.
 
Một chút nhớ, một chút thương,,là thế!
Giấu vào thơ, không ngỏ, giữ riêng mình
Anh đâu ngờ em đến thăm đọc được
Em nghĩ gì, sao cứ mãi lặng thinh?
 
4t

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 22 tháng 11 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Lãng đãng ngày nhớ.."