4t

lãng đãng mùa kinh...

Lối thu về mưa nắng
Ai thả nhớ bay vào
Nghiêng cả chiều phố nhỏ
Gió được thuở xôn xao

Tiếng thời gian đưa nhau
Hướng về miền cổ tích
Anh - khói sương mờ mịt
Nỗi nhớ ta vô thường.

Gần thêm một chút hơn
Bên khung trời huyền thoại
Nắm tay về nguồn cội
Nhìn năm tháng cầu kinh.

4t

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 27 tháng 10 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "lãng đãng mùa kinh..."