4t

Theo Chân Dã TràngRằng đời như áng phù vân
Mà lênh đênh giữa thăng trầm.. lại đau

Nặng lòng mang nợ kiếp dâu
Kiếp này trả hết, kiếp sau xin chừa.

Dã tràng xe cát bốn mùa
Ta ngồi so sánh mình thua dã tràng

Quanh năm cùng sóng mơ màng
Nào đâu biết được bẽ bàng ngày mai

Vậy là dẹp chuyện tương lai
Về ngồi xe cát cho bay nỗi buồn.

4t

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Theo Chân Dã Tràng"