sgecstasy

Bài tâm khúc cho một người

Nước mắt rơi lặng thầm trong đêm tối
Tâm khúc buồn ngấn lệ vẫn chưa khô
Đừng khóc nữa, em ơi. Đừng khóc nữa
Mối tình xưa chôn xuống một nấm mồ
Thời gian đi, có bao giờ trở lại
Em còn đây hương sắc tuổi xuân thì
Hãy cố sống dẫu lòng đau như cắt
Miệng mỉm cười, che dấu lệ hoen mi
Lục bình trôi dạt giữa hai dòng nước
Mộng đồng sàn trăn trở giữa cơn mê
Anh cũng muốn cùng em chung mộng ước
Nửa vầng trăng, mây che lối anh về
Tóc đã bạc, mộng đời ta đã khác
Thôi cũng đành chôn dấu mối tình riêng
Sóng xóa đi dấu chân in trên cát
Dã tràng, đêm, xe cát cõi muộn phiền

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bài tâm khúc cho một người"