Nguyễn Chu Nhạc

Về quê gặp tiết mưa phùn


Về quê gặp tiết mưa phùn,
bờ sông cỏ dại mối đùn ngổn ngang
lơ phơ mấy khóm tre làng
bến xưa lở lói đò giang cạn dòng,

Nhìn ra mưa bụi trắng đồng,
lúa chưa bén rễ trống không bóng người,
lần theo những tiếng nói cười
hội làng mở giữa một trời mưa bay,

Chợt nghe ai gọi đâu đây,
ta ngơ ngẩn nỗi riêng tây chợ đời...

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 2 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Về quê gặp tiết mưa phùn"