Nguyễn Chu Nhạc

Tháng mười haiTháng mười hai
tháng chấm cuối năm,
ngày cũng đã đi gần hết,
nồm chảy nước.
rồi gió mùa đông bắc,
ào ạt tràn về lật giở hàng cây,
xua đi những lá vàng còn sót lại,
đám đàn bà con gái,
ra đường chẳng dám váy ngắn
thả rông,

Tháng mười hai,
chở những ngày băng giá,
nhiều người già như ngọn đèn
ngắn bấc, cạn dầu,...
người đưa tiễn nhau
về cõi hạc xa xanh,...

Tháng mười hai,
cây chịu rét âm thầm,
tích sinh lực ủ mầm
chờ ngày bật nhú,

Tháng mười hai,
thanh tân như bầu vú,
chờ đêm mưa xuân,
dâng ngồn ngộn
sinh sôi !...

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 3 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Tháng mười hai"