Rdinh

ĐÔI LỜI THĂM QUÊ NGÀY ĐẠI DỊCHNăm xưa làm cỗ quê nhà
Xây mộ giỗ Tổ thế mà lại vui
Mấy năm nay chẳng tới lui
Dịch ngăn sông cách đôi nơi diệu-vời
 
Nẻo về quê cũ xa-xôi
Nào trông thấy bóng của người thân quen
Quê ơi nạn dịch đang lan
Giọt sầu ứa mắt chảy tràn muôn nơi
 
Thấm đầy nỗi khổ cuộc đời
Xa xôi xin gởi những lời thân thương
Dẫu rằng cách trở trùng dương
Mà sao vẫn mỗi canh-trường trở-trăn
 
Vì chưng dịch Hán hoành-hành
Còn trong ta nỗi đoạn-đành cách xa
Bao giờ dịch sạch nước nhà
Dù muôn xa cách vẫn là gần bên
 
RĐinh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 12 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "ĐÔI LỜI THĂM QUÊ NGÀY ĐẠI DỊCH"