Sương Anh

Sao Lại HỏiKhông đi sao lại hỏi quay về?
Mù mịt đất trời cảnh thảm thê
Đâu cũng nghe lời rên thút thít
Vọng âm ray rức thật ê chề

Rồi đây chẳng hiểu có còn không?
Chờ đợi làm chi sẽ chạnh lòng
Nghe tiếng lá rơi ngoài hẽm vắng
Buốt lòng với những nỗi thương mong

Xin đừng ngóng đợi chớ vì em
Nếu để lạc lòng sẽ yếu mềm
Buông thả nỗi sầu vào chén nhớ
Men yêu phai nhạt thấy bình yên

Đã quen giá lạnh ở bên trời
Lỡ bước vào yêu sợ khó vơi
Khép cửa khuê phòng thôi mở nữa
Không đi sao lại hỏi quay về?

Sương Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 10 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Sao Lại Hỏi"