Thu nhớ

thu nhớ ...!


có thể ta chẳng cần điều gì cả
chút cảm không cũng không ...!
chỉ là thu rớt sợi nắng hồng
ký ức ta cứ thèm làm thiếu nữ

muốn cùng gió tung tăng về miền nhung nhớ
gặp một người ...chỉ để nhìn nhau

có thể ta chẳng cần tiếng yêu đâu
chẳng mong mỏi lấy một lần tương ngộ
bởi năm tháng vô tình, dòng đời hỉ nộ
ta cần gì chút nghĩa của nhân gian ...
 
với thu, ta lại có chút hoang mang
chút ưu ái, lẫn pha niềm hối tiếc
sao lá thu vàng và ý thu chia biệt
nỗi lòng ta  nhớ quá một mùa thu ..!

oct, 10, 2021

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 10 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "thu nhớ ...!"