Viễn Phương

Về Thăm Mảnh Đất Ân Tình


Về quê mẹ ngày vui tươi thắm
Thăm mái nhà nồng ấm chưa xa
Mảnh vườn cây mới đơm hoa
Đất nung mẹ đắp luống cà liếp rau
Ân nghĩa đã thấm sâu một thuở
Tình xóm làng ai nỡ quên mau
Về cùng chung sống bên nhau
Thăm muôn dấu tích hôm nào quanh ta
Mảnh tình cũ bao la bất tận
Đất nhà ta mấy bận sinh sôi
Ân cha nghĩa mẹ đầy vơi
Tình thương non nước tình người Việt Nam
 
Viễn Phương

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Về Thăm Mảnh Đất Ân Tình"