Nhà Quê

Bốn Mùa Vẫn Một Nơi XUÂN

Cây vừa xanh lá vào Xuân
Dưới chân cỏ gọi chúc mừng cho nhau
Lang thang mây vẫy trên cao
Cho ta thi tứ dạt dào niềm riêng

.HẠ

Lá càng màu đậm thân quen
Hè sang rồi đó mưa xen nắng vàng
Nơi nầy ve chẳng rân ran
Nhưng đầy chúc tụng vẻ vang học hành

. THU

Mỗi ngày vạt nắng thêm hanh
Trên cao vàng lá điểm cành đó đây
Buông tay trơ những khô gầy
Dưới chân thi sĩ thường hay nói về
*
. ĐÔNG

Tuyết rơi từng hạt lê thê
Cành trần trước gió buốt tê cõi buồn
Ai đem máng chuỗi kim cương
Điểm trang Đông giá mà thương phận người

. TA

Ờ ta đang độ cuối đời
Đã qua đủ hết khóc cười thế nhân
Mà thôi trọn vẹn cuộc trần
Sáng ra còn thức hồng ân tuyệt vời

. NGƯỜI

Ta yêu mọi thứ cõi người
Thấy mình toại nguyện về nơi bốn mùa.
Tuy rằng ý tưởng đã xưa:
Mong người tất cả vặn vừa ước ao
*
NhàQuê May03, 2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Bốn Mùa Vẫn Một Nơi"