LangThangBNN

Đêm Cà Mau


đêm miền tây
trăng thượng huyền
dáng thuyền viễn xứ
bồng bềnh trời tây

đêm miền tây
ngôi sao nhỏ
đèn đêm mờ tỏ
thầm thì trời tây

đêm miền tây
quán nửa khuya
bóng in vách lá
mời người nâng ly

ừ em mấy thuở trăng soi
bọt bèo trôi dạt xa rời sông quê
miền tây cách trở phu thê
mù u khuất nẻo trăng về bến xưa...

đêm miền tây
ngôi sao nhỏ
lấp lánh cười
rượu sóng sánh tràn ly

đất miền tây
uống khô rượu miền tây
đất say nghiêng ngã

tên lãng du đứng dậy
chào bóng mình vách lá bước đi
đi về phía ngôi sao nhỏ
nghe dưới chân mình
đất nổi sóng say...

Cà Mau, 1995
Xichlo-LtBNN,

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Đêm Cà Mau"