Nguyên Bảo

Thu


Thu vẫn còn đây em vẫn đây
Lá vẫn còn rơi phủ lối gầy
Ta vẫn là ta hồn lãng tử
Vẫn chờ vẫn đợi vẫn như say

Thu vẫn còn treo trên mắt trong
Một ánh trăng thơ luôn nhớ mong
Để từ thăm thẳm muôn trùng ấy
Ta lại tìm nhau thoả nỗi lòng

Thu vẫn còn vương trên sắc hoa
Cho búp tay ngoan mãi ngọc ngà
Nâng niu kỷ niệm ngày thu cũ
Diu dàng ve vuốt tiễn thu qua

Thu vẫn còn reo trên phím tơ
Dìu dặt đời nhau giữa chốn chờ
Dư âm mê đắm lùa trong gió
Réo rắc cung tình đoản khúc mơ .
NB

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Thu"