Tóc Nâu

Gương ThơTa về gom chữ mà thương
Dang tay đón nắng, phố phường mình qua
Kết hoa rơi làm mái nhà
Che hồn kỷ niệm khi ta có mình.
 
Dòng thơ ơi, khéo tội tình
Gối mơ, áo mộng... lộng hình bóng chung
Hôm xưa là rất vô cùng
Hôm kia là những muôn trùng vang vang.
 
Nắng lên, nắng vẫn rất vàng
Bướm hoa trổ hội như nàng thanh xuân
Suối reo tình tự lâng lâng
Ta mình vương vấn nhịp gần phách xa...
 
Bài thơ ơi, khúc hoan ca
Dập dìu sóng nhớ, giao hòa điệu thương
Đem bao tình tự ướp hương
Gấp ngàn thi vị đẹp vườn tin yêu.
 
Chiều nay còn lại bao nhiêu,
Phố thưa, lối lạ... quạnh hiu có ngờ
Ta nhìn xưa cũ, gương thơ
Thấy tình rất lạ, thờ ơ mất rồi...
 
 
Tóc nâu

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 4 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Gương Thơ"