LangThangBNN

Chiều Cuối Năm


có người lạc mất thời gian
chân trời góc bể lang thang đi tìm
"đói lòng ăn nửa trái sim..."
đò xưa trôi dạt đôi miền nắng mưa

có người lạc mất ngày xưa
lang thang phố chợ tìm mua nụ cười
gỡ tờ lịch cũ, mùa rơi...
cháy lòng câu hát À ơi... bao giờ...

Sydney 2020,
Xichlo-LtBNN

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 1 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Chiều Cuối Năm"