Nguyễn Văn Phú

Bàn Về Tuổi Thọ Bẩy MươiNhững bài tranh luận gần đây
Chủ đề "tuổi thọ", mấy ngày rất hăng,
Nhiều người cả quyết, bảo rằng
Ngày xưa tuổi thọ, không bằng hôm nay.
 
Thế rồi, các bạn đọc ngay
Vài câu cửa miệng hàng ngày, mỗi khi:
"Sáu mươi là tuổi đương thì
Bẩy mươi là tuổi mới đi vào đời" (1).
 
Thoạt nghe, cứ tưởng chuyện cười.
Nghĩ về tuổi tác, mỗi thời khác nhau.
Người xưa thì nhắc đến câu
Thơ Ông Đỗ Phủ. Truyền nhau, dậy người:
 
"Bẩy mươi tuổi, hiếm lắm rôi"(2)
Cũng là quan niệm từ thời cổ nhân.
Cái thời thiếu mặc, thiếu ăn,
Cái thời cực khổ, khó khăn chất chồng.
 
Dân đen, chỉ biết làm nông,
Cái gì cũng thiếu, cũng không có dùng.
Thiên tai, hạn hán, bão bùng,
Lũ lụt khắp vùng, dân bị cuốn trôi.
 
Tuổi thọ, sống chết ở Trời,
Từ cây cỏ đến con người, phải theo.
Mấy ai thoát được đói nghèo,
Ốm đau thiếu thuốc, gieo neo, chết dần.
 
Trời sai con xuống trần gian,
Gọi là "Thiên tử" để làm thay cha.
Bao nhiêu công việc gần xa,
Tất tần tật, được "Vua cha ủy quyền".
 
Nếu may, Trời phú vận hên,
Được "Thiên tử" hiền, đầu óc công minh.
Với dân, trọng nghĩa trọng tình.,
Vì dân, sướng khổ, hết mình lo toan.
 
Việc nào khó, để dân bàn.
Muôn người góp sức, ắt làm xong ngay.
Dù cho trời đất đổi thay,
Nghìn năm giữ được đất này bình yên.
 
Nếu không may, gặp thằng điên,
"Nhân danh Thiên tử", tham tiền, tham ăn.
Mặc ai vất vả, khó khăn,
Chỉ cần vơ vét của dân được nhiều.
 
Làm cho Nhà nước liêu xiêu
Dưới trên loạn xạ, cướp nhiều hơn quan.
Dân tình đói kém thở than;
Mùa màng thất bát, lại càng khổ dân.
 
Làm sao kể hết nguyên nhân
Khiến cho tuổi thọ bình quân kéo lùi.
Ngày nay thế giới khác rồi.
Tuổi thọ loài người, ắt phải khác xưa.
 
Bẩy mươi tuổi, vẫn còn chưa
Gọi là già nhé. Mới vừa nghỉ thôi.
Đã từng chứng kiến nhiều đôi
Sống hàng trăm tuổi, chưa rời xa nhau.
 
Bẩy mươi tuổi, chửa già đâu !
 
Paris, ngày 29/6/2020, Nguyễn Văn Phú

(1) Câu vè dân gian hiện nay:
Sáu mươi là tuổi đương thì
Bẩy mươi là tuổi mới đi vào đời
Tám mươi là tuổi rong chơi;
Chín mươi là tuổi nghỉ ngơi ở nhà
Một trăm, sắp sửa đi xa;
. . . .
(2) Nội dung câu thơ của Ông Đỗ Phủ: "Nhân sinh thất thập cổ lai hy". Nghĩa là người thọ bẩy mươi xưa nay hiếm.

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 9 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Bàn Về Tuổi Thọ Bẩy Mươi"