sgecstasy

Chênh Vênh


Tôi nhìn lại vỡ òa dòng sông chảy
Bay ngang trời mây trôi dạt bốn phương
Giọt nước mắt rơi buồn trên chăn gối
Quá nửa đời thầm lặng vẫn còn vương

Tôi vẽ bóng đêm tô vùng tối sáng
Người thấy không cô lẻ một vầng trăng
Gom kỷ niệm góp nhặt theo ngày tháng
Bức tranh màu che giấu nổi niềm mang

Tôi thương người và thương cả chính tôi
Đến cuối cùng tất cả chỉ mây trôi
Trong ngôn ngữ tôi viết lời ngổ ngáo
Người hiểu chăng vết dao cắt cuộc đời

Tôi nhìn lại hững hờ trăng muôn thuở
Đối diện tình với khoảng trống mông mênh
Từng mảnh vỡ liên kết màu ký ức
Tôi vẽ cho mình một bóng chênh vênh

sgecstasy

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Chênh Vênh"