Tóc Nâu

THẢ GIÓ BAY...


Ngày mới xuân nồng, ra phố thị


Lụa mềm mây vắt giữa trời không


Chợt nghe đâu đó lời tri kỷ


Vọng vang tiềm thức, nhớ tuổi hồng!


 


Em đã xa rồi thời mơ ước


Cạn mòn nhung nhớ lẫn thiết tha


Nỗi niềm thờ ơ tựa gương lược


Chải mãi thời gian với bóng ma.


 


Anh thôi chen lấn trong tình cuộc


Gói ghém hồn thơ gởi viễn hành


Quên luôn cổ tích mùa sau trước


Vết đá trầm thinh tựa tim anh...


 


Biết giấu vào đâu sợi nắng xuân,


Khi không còn nữa chút tình gần


Lạ chưa, không mưa sao lại thấm


Ướt cả hồn xuân khi vắng anh!


 


Ngày mới mình em lang thang phố,


Tay nắm màu xuân thả gió bay...


 


 


Tóc nâu

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 3 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "THẢ GIÓ BAY..."