sgecstasy

Biển RuNào ai biết đã bao nhiêu tuổi
Tự bao giờ mà nghe sóng ru
À ơi, sinh ra từ lòng biển
Con về bạc trắng thế này ư

Nào ai biết lời ru hay khóc
Có khi nào biển chết, mẹ ơi
Thuyền cha neo bến không đi nữa
Mẹ còn vá lưới để làm chi

Nào ai biết mai sau còn cá
Con người đầu độc giết biển xanh
Nào ai biết mai sau còn sóng
Tiếng ru buồn vỗ không âm thanh

sgecstasy

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 15 tháng 9 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "Biển Ru"