Tóc nâu

...NGÀY CŨ CÒN ĐÂY !
Bài thơ ngày cũ còn đây
Đã theo em suốt tháng ngày, người ơi!
Xa nhau chưa kịp thốt lời
Mà vu vơ ấy cả đời in sâu!

Nhìn từng nét chữ lòng đau
Hiểu bao ý nhớ... mặc dầu xa xưa!
Những lần trời đổ gió mưa
Chong đèn đọc lại... ngỡ vừa hôm qua.

Giấy ơi, đã ngã sắc ngà
Mực ơi, nét tím mượt mà nhạt phai
Vậy mà chẳng thể quên ai,
Tận cùng ký ức vọng hoài tiếng thơ...

 


 

Được bạn: HB 15.04.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "...NGÀY CŨ CÒN ĐÂY !"