Nhà Quê

Buông Thõng Hai Tay

Có khi cảm đời mệt lã
Lặng thinh thèm vỗ về mình
Thõng tay bàn xòe năm ngón
Gối đầu cỏ mượt ngát xanh
Phiêu bồng mây cao từng nhóm
Dắt nhau vô định trời xa
Khi nao có bay về hướng
Xin theo trở lại quê nhà
Ngắm nhìn dòng sông êm ả
Xưa lần nước mắt chia tay
Rặng bần tím hoa chứng giám
Nhớ nhung từ đó năm dài
Yêu quê yêu từng kỷ niệm
Một thời áo trắng xây mơ
Đường hoa cuối mùa cánh rụng
Cuống khô chiếc lá đang chờ …
Bỗng thương nước ròng nước lớn
Lục bình còn dịp quẩn quanh
Lá rơi theo dòng xa khuất
Bèo mây tan hợp đoạn đành
Bàn tay lần hồi co duỗi
Mấy lằn xếp nếp thương nhau
Lóng gầy cố gồng bám chặc
Bao nhiêu có giữ được nào
Chuyến tàu cuộc đời riêng chổ
Đó đây ghé lại rồi xa
Hành khách xuống lên ngơ ngác
Tới rồi bến kế phiên ta
Nhà Quê 27-03-08

Được bạn: vdn 3.4.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Buông Thõng Hai Tay"