Nhạc Sĩ:
Phạm Trọng Cầu
Trình Bày:
Quang Linh
Tình yêu nào mới đến

Tân Nhạc - Tình yêu
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: Lời Nhạc: Dac Trung
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 11 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Tình yêu nào mới đến"