Nhạc Sĩ:
Phạm Trọng Cầu
Trình Bày:
Phương Thanh
Một Trái Tim Một Quê Hương

Tân Nhạc - Quê Hương
[Am - 2/4] Adlib
Một trái tim hồng tươi
Một Quê hương tuyệt vời
Dòng máu Cha vừa cho
Tổ quốc Vua Hùng cho
Một trái tim tự do
Lời quê hương ta đó
Lời nói cha mẹ cho
Lời trái tim tự do
[ A ] A Tempo (Swing Rock)
Lúc em ra chào đời
Mẹ cho một trái tim để yêu
Líu lo ca lời đầu
Quê hương trong lòng đó em
Có nghe tim rộn ràng
Tình yêu đầu tiên vừa đến
Tiếng Quê hương nồng nàn
Cho em khung trời ước mơ
Tiếng ru em vào đời
Mùa xuân vừa đến trên vành môi
Tiếng nói to từng ngày
Cho em vươn rộng cánh bay
Dẫu cho ai một lần
Một lần rồi em quên mất
Lúc tim em rung động
Quê hương nghe hoài đó em...
Lúc tim em rung động
Quê hương nghe hoài đó em...

Nguồn: Lời Nhạc: Dac Trung
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 11 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Một Trái Tim Một Quê Hương"