Đuyên Hồng

BỖNG DƯNG


Bỗng dưng lại nhớ một người
Làm thơ trên Net nói cười vu vơ...


Bỗng dưng lại thấy ngẩn ngơ
Thơ cho ai đấy mà như của mình...


Bỗng dưng trang giấy nhẹ tênh
Thơ rơi từng chữ vây quanh nỗi buồn...


Bỗng dưng như kẻ mất hồn
Đứng lên ngồi xuống bồn chồn chờ mong...


08.06.2006

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "BỖNG DƯNG"