Sương Anh

Dòng Suối Thơ


Thơ như con suối chảy không ngừng
Mạnh mẽ dòng trôi mãi chẳng ngưng
Ý đẹp lời hay trao mặc khách
Tâm hồn bay bỗng vút mây tầng

Thơ là kẹo ngọt chocolat
Hương vị thơm ngon rất đậm đà
Khe khẽ nhâm nhi từng ý một
Ngất ngây say khướt lịm hồn ta

Và khi gặp gỡ các tao nhân
Vần điệu kết giao khiến mộng gần
Lòng thấy chưá chan đầy hạnh phúc
Người tung kẻ hứng kết tình thân.


Sương Anh

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 10 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Dòng Suối Thơ"