Khù Khờ

Ngẫu hứng ngày XuânNgày mồng một nằm vắt chân chữ ngũ
khẽ rung đùi, xoa bụng kiếm vần thơ
lũ kiến nhao nhao đâm đơn kiện gã mặc đời
gã cười sặc … lâu nhịn ăn cũng thú.

Ngày mồng năm … gã nằm … vơ nghĩ ngợi
khuấy nước, dọc trời … mộng lớn vẫn trong mơ
năm con giáp quay đầu về điểm khởi
nước mắt chảy dài … như hổ nhớ rừng xưa

Ngày mười một, một, hai hôm sẽ đến
biết chúc gì … lời chúc mẹ đầu xuân
vài ba năm mẹ đã tròn trăm tuổi
mà vẫn cứ lo cho từng đứa con chưa đủ lớn với đời

Giòng lệ ấm mặn đầu môi năm mới
hạnh phúc?

gã gõ nhẹ trên phone
rồi áp tai vào đó
tự cười thầm
nghe quen quen
như lời thơ năm mới.

Khù Khờ

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 3 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Ngẫu hứng ngày Xuân"