Thu nhớ

còn nhớ ...hay quên ?những ngày cuối của năm thiên hạ rộn ràng, vội vã
hỏi lòng người mấy bận nhớ  - quên
năm mới đến, là xuân hay đông giá
gió lạnh đầu mùa ....nỗi nhớ mông mênh ...!

ta một kẻ bên đường thừa thải
lướt ngang cuộc đời bằng ký ức xưa
năm mới đến, nỗi lòng vẫn thế
đợi chờ chi ......? 
sao ngóng sớm, mong trưa ...!

những ngày cuối năm mưa về ngang phố
ta bên đời với những nhớ - quên
mai ký ức vẫn còn tồn tại
hỏi lòng người còn nhớ ..hay quên ?

dec. 22, 2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 28 tháng 12 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "còn nhớ ...hay quên ?"