Thu nhớ

chỉ còn thơ ở lạithiên hạ yêu nhau nên chờ nhau một kiếp
ta chẳng  yêu ...lại nhớ không thôi
thiên hạ nhớ nhau giọng nói, tiếng cười
ta chẳng biết lấy đâu ra hình bóng

thu cứ đến, ta cứ chờ mong, trông ngóng
điều nhiệm mầu hay một phép tiên ?
ta đôi lúc mong là ngọn gió
xuyên một vòng qua nhân thế tìm duyên

anh có lẽ muôn đời không hiểu được
vì sao thu lại nhớ một mùa thu
anh có lẽ điềm nhiên qua một kiếp
mặc lòng ta mấy bận phiền ưu ...!

ừ ta biết nhớ ....tìm sẽ gặp
ừ ta hay đời chẳng phải như mơ ...
nên ta cứ lặng thầm cùng nỗi nhớ
hoá kiếp rồi chỉ còn lại vần thơ ....

sep. 09 ,2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "chỉ còn thơ ở lại"