Thu nhớ

chỉ là câu chữ người ơi .........cho người vì câu chữ mà hờn dỗi ...!

chỉ là câu chữ người ơi
phiền chi cho tắt nụ cười hôm nay
tình nhân gian sẽ nhạt phai
ôm chi một khối u hoài hại tim

chiều buông làm bạn cùng đêm
trăng - sao tình tự bên thềm gió đưa
chỉ là câu chữ sớm trưa
đời ai không trải nắng mưa một lần

vui hôm nay, mai trái ngang
trăm năm hoá kiếp trần gian ngoảnh nhìn
còn không ở tận lai sinh
bên kia cõi mộng biết nhìn ra nhau

chỉ là câu chữ chuốt trao
hờn chi cho nắng xanh xao ngút ngàn
chỉ là câu chữ vương mang
nợ chi một kiếp trần gian bụi mờ

chỉ là câu chữ vu vơ ...
đời ta như một giấc mơ lưng chừng
trăm năm một kiếp thế nhân
phủi tay rũ sạch nợ trần vứt ngang

ở bên kia cửa thiên đàng
hay là đoạ kiếp âm gian lưu đày
hôm nay cùng chữ vui say
ngày mai ngoảnh lại trần ai nhạt nhòa

vùi trong một giấc mơ hoa
hờn chi câu chữ cho ta vướng phiền
có không một kiếp lương duyên
nợ gì nhau để lòng riêng trách lòng

mai về đất lạnh còn không ?
tình nhân gian đó bụi hồng trần mang
trăm năm đâu để oán than
vui cùng nắng - gió ... non ngàn được không ?

mar. 14, 2021
thu nhớ

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 14 tháng 3 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "chỉ là câu chữ người ơi"