Khù Khờ

Cứ để vậy điĐêm nhìn trời … tôi bao lần muốn nhủ
để vậy đi … thôi, cứ để vậy đi
để ngày mai tôi tìm lại chỗ này
không sợ lạc giữa muôn ngàn tinh tú
và những hành tinh chưa một lần giáp mặt
dòng thời gian lưu chuyển đến bao giờ
nếu mai sau ta có lần ngang bước
đừng cúi đầu, hay quay, ngó bâng quơ.
 
Đêm … lạ chưa … buông mấy lời nói nhảm
nghe thật gần … long lanh ánh mắt vui
tim đập theo tinh tú từng hồi chớp tắt
sương xuống dần …
lóng lánh …
chơi vơi …
 
Khù Khờ

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 26 tháng 7 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Cứ để vậy đi"