Đuyên Hồng

BÙA MÊ


Ngồi đọc thơ em dạ ngẩn ngơ
Vần thơ em viết nỗi mong chờ
Trông như giữa tiếng nao lòng ấy
Có chú bướm vàng vướng giọt tơ
 
Chiều nay anh ngắm trời xanh ngắt
Mộng huyền em thả đám mây mơ
Sao em giam nhớ vào trong mắt
Để chạm hồn anh một phím tơ
 
Cung sầu em gửi cho ai đó
Vạt nắng trời xa cũng nhuốm buồn
Đừng để tim anh cơn gió hắt
Những tiếng tơ lòng lả lướt tuôn
 
Ngồi đọc thơ em chiều lằng lặng
Nỗi nhớ từ đâu chợt đổ về
Sao em thả mộng vào giấy trắng
Để lòng anh vướng chiếc bùa mê
 
September 19, 2007

Được bạn: HB 21.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "BÙA MÊ"