Viễn Phương

Em có bao giờ

Em có bao giờ em hỏi ai ?
Vì sao em sống ở nơi nầy ?
Từ đâu em đến ? . Vì sao thế ?
Em có bao giờ em hỏi ai ?
Em có bao giờ nghe kể không ?
Trăm con Âu Lạc giống Tiên Rồng
Da vàng máu đỏ, người dân Việt
Vang tiếng bao đời khắp biển đông
Em có bao giờ nghe kể chăng ?
Giang sơn gấm vóc giữa trời Nam
Tiền nhân xưa đã dày công dựng
Tổ quốc Việt Nam rạng tiếng tăm
Em có bao giờ nghe biết chăng ?
Một nền văn hiến mấy ngàn năm
Trải bao thế hệ cùng vun đắp
Gìn giữ kho tàng tiếng Việt Nam
Em có bao giờ em thấy thương ?
Người dân nước Việt rất can trường
Hy sinh bao lớp người nằm xuống
Xây đắp quê hương mãi phú cường
Em có bao giờ em nghĩ ra ?
Cùng ai gánh vác nước non nhà
Chung nhau gìn giữ nền văn hóa
Rạng rỡ muôn đời Tổ Quốc ta ./.


Viễn Phương

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Em có bao giờ"