Đuyên Hồng

Giấc Mộng Mười Năm


Ta say giấc mộng cùng thi tứ
Hương ngát mây vàng lộng lẫy trăng
Người đâu đẹp thế! Ồ tiên nữ
Giã cuộc phiêu bồng thả gót sang…
 
Mười năm chẳng có tàn mộng mị
Chơi ánh trăng vàng giỡn  gió mây
Ta gã độc hành quen lữ thứ
Em cười dáng ngọc áng thơ say
 
Mười năm mộng ấy chưa lần tỉnh
Ai nỡ thả thêm những điệu sầu
Bốn mùa mưa nắng Thu nào dễ
Gửi áng thơ tình nhớ mãi nhau
 
Vào chơi vườn mộng cùng hoa ấy
Ta gã bướm say lạc lối về
Em nghiêng nửa đóa đời thơ vậy
Ta hóa bướm rồi những mệt mê...
 
Mười năm một đóa hoa Diên Vỹ
Gợi mãi giấc mơ kẻ ngủ ngày
Mai này nếu vậy mình chuyển thế
Ta hóa mây vàng nắng tím bay!

April 24. 2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 5 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Giấc Mộng Mười Năm"