Sương Anh

Đầu Năm Lễ Phật


Lên chùa hái lộc đầu năm
Người mong hạnh phúc vẹn trăm năm tình
Còn ta lẩm bẩm một mình
Xin cho bầy trẻ gia đình áo Lam
Thông minh học giỏi siêng làm
Đức tài toàn vẹn ngoan chăm nhất trường
Để cho ba mẹ đều thương
Lớn lên xuất chúng trên đường công danh
Bạn bè xin chúc an lành
Tuy già hồn vẫn cứ thanh xuân hoài
Bệnh tật gặp phải lùi ngay
Sức như trai tráng đố ai sánh bằng
Xin mong Phật tử xa gần
Nguyên năm Tân Sửu tình thân thêm dày
Dẫu cách mặt ngỡ đâu đây
Lời hay ái ngữ mỗi ngày trao nhau
Tình nghệ sĩ mãi bền lâu
Vần thơ nốt nhạc nhịp cầu tri âm
Hôm nay lễ Phật đầu năm
Cầu cho thế giới một năm an hòa
🙏
 
Sương Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Đầu Năm Lễ Phật"