Tóc nâu

HÌNH BÓNG THU
 
Chiếu thu, ai trải chiều thu
Rót hương trà ấm, chừng như gọi mời
Tấc lòng mãi ở đôi mươi
Ta_Người mấy cuộc khản lời gọi nhau.
 
Nắng thu những lúc nhạt nhàu
Lối đời hoang hoải, còn nhau nơi này
Giá như khoảng cách hôm nay
Là mây, là gió... hẳn đầy nguồn vui
 
Chiều rơi, chiều nhuộm nụ cười
Bên sân thu cúc đang ngời sắc thu
Ca dao điệu nhớ còn ru
Giòng trôi bát ngát, câu thơ trọn dòng
 
Tình thu, ví chuyện có_không
Như sương thu trắng, như giòng phù sinh
Trăm năm cũng chuyện riêng mình,
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn với hình bóng thu...
 

 
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 11 tháng 9 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "HÌNH BÓNG THU"