Tóc nâu

NGHE MƯA THÁNG BẢY MÀ THƯƠNG...


Hẹn nhau chiều nắng hôm xưa


Khi ta bước vào tuổi nhớ


Hoa yêu ép đầy trang vở


Bài thơ ngây dại, rất khờ.


 


Áo bay hai tà trắng toát


Theo về thương nhớ mênh mang


Tóc lơi sợi dài, sợi ngắn


Theo mây vương vấn tháng ngày...


 


Tháng bảy, sân trường bỏ ngỏ


Ngập ngừng điệp khúc chia tay


Ai hay khoảng cách hóa dài


Đôi nơi lệch bờ, xa vắng...


 


Phượng ơi, thôi hồng, rơi lặng,


Bài thơ vết mực phai phôi


Hoa rơi nhốt nhặt khoảng đời


Tàn phai theo vòng nuối tiếc.


 


Mùa rơi, giao khúc tạm biệt


Đưa nhau chưa hết đoạn đường


Đã dâng ngút ngàn tha thiết


Còn không, một ít dư hương...?


 


Nghe mưa tháng bảy mà thương


Nắng mưa, gió sương còn mãi...


 


 


Tóc nâu

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 25 tháng 7 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "NGHE MƯA THÁNG BẢY MÀ THƯƠNG..."