Tóc nâu

Chiều Thu
Chiều thu, lối vắng, ngập lá vàng
Đôi bàn tay lạnh, ngón hoang mang
Về đâu một thuở, vòng tay ấm
Gọi khẽ, mùa ơi, lắm ngỡ ngàng...
 
Thôi nhé, từng chiều thu, giã biệt
Đưa hồn nắng nhạt khuất chân mây
Nơi đó, nơi đây, xa ngai ngái
Cũng một tình chung, tháng lẫn ngày.
 
 
Tóc nâu
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 20 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Chiều Thu"