Tóc nâu

XIN MỘT LẦN...


 


  


Xin lặng yên một lần như đá 


Nằm dáng ngoan nghe gió miên man 


Rơi rơi dăm vệt nắng vàng 


Hôn mềm tà áo giữa hoàng hôn khơi. 


  


Xin một lần tóc xoã vai lơi 


Trăm nghìn sợi mỏng rã rời đan nhau 


Đâu là những sợi hư hao 


Với hồn mưa gió nghiêng vào xót xa... 


  


Xin được lần nghe tiếng Xuân ca 


Tần ngần thương nhớ khẽ thoáng qua 


Đá xanh dậy thức niềm hoan khởi 


Vì những nụ hôn gió vọng thề 


  


Vạn năm cũng những nhiêu khê 


Nghìn năm cũng thể đam mê sắc buồn 


Đâu ai thấy lệ đá tuôn 


Ôi, yêu dấu hỡi... 


bâng khuâng đã vừa. 


  


  


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 7 tháng 2 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "XIN MỘT LẦN..."