Tóc Nâu

Hôm Thu Thả Nắng Về Trời


 


Hôm thu thả nắng về trời,
Nỗi niềm hoa cỏ cạn lời nhớ thương
Lẻ loi chiếc bóng tơ vương

Ta ôm hoài vọng giai chương lỡ làng.
 
Lối  xưa, mây nước trôi ngang
Người đi, để lại nỗi bàng hoàng tôi
Còn chi nữa khúc buồn vui
Dấu thân yêu ấy ngậm ngùi đã riêng
 
Hôm thu mưa trắng một miền
Đợi nhau đến buốt cả viền môi yêu
Đợi nhau đến nát cả chiều
Vẫn không gian rỗng, quạnh hiu nối dài
 
Hôm thu lá cuối vừa bay
Lòng như hoa tuyết phủ đầy núi xanh
Nét tình nọ rất mong manh
Chỉ trong phút chốc tan nhanh sắc ngời
 
Hôm thu thả nắng về trời…
 
 
Tóc nâu

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 16 tháng 1 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Hôm Thu Thả Nắng Về Trời"