Tóc Nâu

Thu Rơi


 

Thu rơi trên lá,


hay lá ướm thu?


Chiều sương lành lạnh vướng mây mù


Ở trên đỉnh, gió lùa hiu quạnh


Như đoản khúc tình nhặt nhạnh thực hư.


 


Sương rơi trên tóc,


hay tóc nhuốm sương?


Thời gian rõ nét đến lạ thường


Lược gương chải chuốt, ngờ không khác


Chỉ thoáng thu về, đã nhạt màu xưa...


 


Thu tan trong tình,


hay tình tan thương nhớ?


Xốc ngược ngày rơi, lá ấm chân đồi


Nắng trở mùa, vàng phai một thuở


Ở một giấc chiều tỉnh thức lòng tôi...


 


Thu đã về chưa?


-Dạ thưa, thu đã...


Bước nhẹ vào ngày có lá phong bay.


Có chiếc lá nào hôn ấm bàn tay


Đôi bàn tay khơi lửa tàn thu muộn...


 


 


Tóc nâu


 


 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 31 tháng 10 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Thu Rơi"