Tóc nâu

BÀI THƠ THÁNG SÁU
 
 
Đây bài thơ tháng sáu
Viết giữa ngày mưa rơi
Có nỗi buồn ai thấu
Thì thôi, hóa nụ cười.
 
Ngày vẫn là sáng tối
Được bao lần lãng quên
Thấy nổi chìm bối rối
Đâu đó sầu không tên.
 
Sao gọi hồn mở cửa
Ập nhào vào đơn côi
Tấm gương tình đã vỡ
Trăm nghìn bóng còn soi...
 
Khẽ hôn nhành hoa dại
Nghiêng nghiêng bên cạnh bàn
Phải chi là hoa ấy
Vô tư màu miên man.
 
Đôi bàn tay lạnh giá
Giữ thể nào hương xưa
Chẳng vay lại phải trả
Ai là kẻ thiệt thua?!
 
Viết bài thơ tháng sáu
Vẽ khung cửa mùa khơi
Gấp thư, đem đi gởi
Địa chỉ?
Của mình thôi!
 
Vỡ nụ cười trên môi
Trong mắt áng mây trời
Mình với mình một bóng
Lặng nhìn đời nhẹ trôi....
 
 

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 1 tháng 7 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "BÀI THƠ THÁNG SÁU"