Tóc nâu

MÀU XƯA

 
Bâng khuâng hoa phượng đỏ một thời
Gom đầy tay ấm vẫn chưa thôi
Tung lên chiều..., nắng vàng quá đỗi
Rơi xuống tình hoa, chửa phai phôi
 
Và nhớ những ngày..., ơi héo nắng
Em ngồi ôn kỷ niệm xưa xa
Có anh và cả thiên đường trắng
Giờ mất nhau rồi, phượng vơi hoa!
 
Áo em không đủ ôm mùa gió
Nên hai tà buồn đã phai hương
Phố nghiêng, lệch bước đời_tình nhớ
Chiều nghiêng mưa trắng cả lối đường
 
...
 
Một ngày cầm phượng đỏ trên tay
Thấy mình mây trắng tóc chen vai
Hỏi trong đôi mắt mùa phượng cũ
Còn ấm màu xưa..., rộng hương bay?
 
 
 

 

Được bạn: MÀU XƯA đưa lên
vào ngày: 11 tháng 6 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "MÀU XƯA"