Tóc Nâu

Ví dụVí dụ không những Sầu thu
Chắc mình chẳng nữa hát ru cõi đời
Chẳng còn mưa nắng nhẹ rơi
Chắng niềm thương nhớ, vạn lời gởi trao


Ví dụ ta xa lạ nhau
Hai đầu sông núi thể nào hợp phôi
Tên người không chạm vành môi
Giòng thơ lạc vận. Người_Tôi lạc mùa


Ví dụ chẳng thuở đón đưa
Thương đau có đủ nhuốm vừa chuyện chung
Gió mây chẳng nữa về cùng
Nhìn rong rêu ấy kết khung tình buồn


Ví dụ hồn thu mỏi mòn
Tháng năm đâu nữa mất còn nợ duyên
Trả nhau xơ xác nỗi niềm
Chiều thu nhạt nắng, trắng miền mộng hoangVí dụ thu vắng lá vàng
Người ơi, đời sẽ hoang tàn ưu tư…
Tóc nâu


 

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 5 tháng 11 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Ví dụ"