Tóc Nâu

Tặng Anh Một Dã Quỳ Vàng


Tặng anh một dã quỳ vàng
Tặng anh thinh lặng thay ngàn ngữ ngôn
Tặng anh đó, những dỗi hờn

Tặng anh tất cả vui buồn riêng em

Nhận đi, đừng nói gì thêm
Đừng nhìn em với môi mềm tham lam
Cũng em khoác áo mây vàng
Chết trong mắt nhớ hôn hoàng hôm qua.

Anh nghiêng bóng dưới trăng ngà
Nhìn làn sóng bạc hoàng hà… thấy ai?
Xót xa một giấc liêu trai,
Đưa tay chạm… vỡ hình hài hồn vương.

Còn đâu quay quắt nhớ thương
Giai chương thơ ngữ bên đường rụng rơi
Khóa rồi chiếc cổng vườn chơi
Bướm hoa vỗ cánh xa đời không chung…
Tóc nâu

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 9 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Tặng Anh Một Dã Quỳ Vàng"