Tóc Nâu

PHƠI THƠ ...Đẹp từng ngõ ngách tâm hồn
Đẹp lan đến tận ngữ ngôn thơ bày
Giòng đời gió thoảng, mây bay
Cuộc trần mấy lúc gặp ai hiểu lòng
Phơi thơ giữa chốn mênh mông
Nắng xuân về trải hương nồng cõi mơ
Phải chăng tạo hóa bất ngờ
Gây duyên trùng hội hòa thơ cùng người
Lời thơ tô đẹp nét đời
Ý thơ tô điểm tình người khó phai.

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 5 tháng 3 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "PHƠI THƠ ..."