Tóc Nâu

GỌI TRỌN TÊNHỏi đá biết buồn không
Sao hao mòn năm tháng
Hỏi sông bao giờ cạn
Đôi bờ xa… chừng xa


Màu áo trắng thiết tha
Kịp sờn bao nếp gấp
Mùa thương ơi, có thật
Hay như tình hoa trôi…


Nắng về hôn mắt môi
Hẹn hò xưa mở lối
Xuân hồng, lời nhắn gởi
Bao niềm vương chưa quên


Em muốn gọi trọn tên
Mở đầu bằng chữ Nhớ
Em muốn hòa nhịp thở
Vào âm điệu chữ Thương


Xuân vàng khắp phố phường
Con đường xưa vẫn đấy
Chờ trông nhau vạn thuở
Giữa cung đời mượn vay…

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 5 tháng 3 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "GỌI TRỌN TÊN"