Tóc nâu

THƠ XUÂN .

Thơ xuân- Anh chờ em viết
Kể gì khi tuyết tràn hiên
Khóm hoa cuối vườn đã chết
Cỏ cây tang trắng một miền !

Thơ xuân- Chần chừ sáng tối
Nhạt nhòa ngã bóng tà dương
Vẫn là ngữ ngôn cằn cỗi
Câu thơ nửa lối lại ngừng .

Thơ xuân, phải là mật ngọt
Ngàn hoa, dị thảo, chim ca
Tấu lên bỗng trầm dấu ái
Dịu êm tựa mảnh lụa là…

Thơ xuân- Giữa mùa đông giá
Ngỡ như âm điệu băng hà
Nên em gởi tờ giấy trắng
Vết hồn rã rượi, tha ma


Thơ xuân- Anh chờ em viết … 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 22 tháng 2 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "THƠ XUÂN ."