Tóc Nâu

KHI HỜN GIẬN …


Khi giận nhau rồi- Giận cả thơ


Hờn khung trời ấy đến không ngờ


Bao trang giấy trắng bày trước mắt


Chỉ thấy hồn ơi, trống rỗng mơ


 
Khi giận nhau nhiều, đem đổ mực 


Giấu vào ngăn tủ bút thân quen 


Chẳng thèm ngó tới từng trang vở


Chép ngập giòng thơ rất trinh nguyên


 
Người giận – Giận lây qua trời đất 


Trách rằng sao lắm vẻ ,khó ưa 


Mới hôm kia đó nhiều tha thiết 


Hôm nay lại hóa - Một người thừa !Người cứ giận đi cho thỏa lòng 


Đem tình mà đổ xuống giòng sông 


Cho con nước cuốn vào biển sóng 


Cõi ấy vô tư , cõi vô hồn …Dường như càng giận càng … đáng yêu  


Vì trong cơn giận , biết thêm nhiều


Phải thương nhau lắm nên hờn mấy 


Vẫn nhớ gì đâu gọi tiếng Em !Tóc nâu

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 16 tháng 12 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "KHI HỜN GIẬN …"