Tóc nâu

CHUYỆN CON TIM

Tôi viết bài thơ , chẳng xuống dòng
Trải dài ngôn ngữ tựa giòng sông
Nhớ xưa vào buổi chiều đưa tiễn
Nước mắt người thương đẫm má hồng .

Tôi viết cho em mỗi tiếng Yêu
Lòng lại bâng khuâng sợ chẳng nhiều
Chỉ ba mẫu tự , đầy ân ái
Có đủ chan hòa mộng cô liêu ?

Tôi viết cho em , chỉ riêng em
Thả ngàn tơ biếc rất dịu êm
Mấy mùa nhung nhớ, chừng không đủ
Kết thúc bài thơ « Chuyện con tim «

Được bạn: HB 03.11.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHUYỆN CON TIM"